Právo obchodních korporací

  • založení společností
  • přeměny
  • zápisy do obchodních rejstříků a jejich změny
  • změny společenských smluv a stanov
  • zápisy do evidence skutečných majitelů a jejich změn
  • práva společností
  • příprava obchodních smluv
  • revize interních a provozních předpisů