Práva k nemovitým věcem

  • koupě nebo prodej nemovité věci od začátku do konce
  • darování včetně změn v katastru nemovitostí
  • smlouvy o zřízení služebností (vedení inženýrských sítí, práva cesty, studny)
  • rozdělení Vašeho domu a sepis prohlášení vlastníka
  • smlouva o výstavbě pro Vaše půdní prostory
  • dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví