Služby

Naše právní služby:

Práva k nemovitým věcem

 • koupě nebo prodej nemovité věci od začátku do konce
 • darování včetně změn v katastru nemovitostí
 • smlouvy o zřízení služebností (vedení inženýrských sítí, práva cesty, studny)

Rodinné právo

 • péče o děti a výživné
 • předmanželské smlouvy
 • rozvod a vše, co k němu patří

Právo obchodních korporací

 • založení společností
 • přeměny
 • zápisy do obchodních rejstříků a jejich změny

Dědické právo

 • příprava závětí a dědických smluv
 • zastoupení v dědickém řízení
 • dohody dědiců

Spolkové právo

 • založení spolku
 • zápisy do spolkových rejstříků a jejich změny
 • kompletní příprava dokumentace